Laura

Ik werk als energetisch therapeute, lijfcoach en spiritueel leraar. Spreek vloeiend drie talen: Nederlands, Engels en Pools.

 

 Telefoon status:
 E-mailconsult status: 
 Fotobehandeling status: 
  
 

Ben je gelukkig? Wat mis je nog in je leven? Werk je er aan? Hoe is je levenshouding? Heb je goed contact met je gidsen (je hebt er altijd een paar)? Luister je naar de zachte lieve stem van je Beschermengel die constant in je oor fluistert? Weet je wie je bent en neem je ook je ruimte in? Als je op je levenspad zit en in waarheid met je zelf leeft, loopt alles op rolletjes. De ziektes, geldproblemen, liefdesdrama's, ontslag en andere ellende zijn eigenlijk een poging van je ziel om jouw pad bij te sturen. Je bent wel compleet je eigen baas, je hebt je eigen pad gekozen, je wilde een bepaalde ervaring hebben en iets bijdragen. Helaas vergeet je alles als je op aarde komt. Dit geheugen verlies is soms erg lastig. Toch is het mogelijk om er achter te komen wat je hier, op onze mooie aarde kwam doen. Dat kunnen we doen in een diepgaand spiritueel gesprek. Als je wilt leren om bewust te creŽren, heb ik daarvoor een systeem ontwikkeld: 7 Master Principes. 1. Erkennen dat alles wat in je wereld gebeurt jouw eigen creatie is. 2. De volledige verantwoording voor je eigen creatie nemen. 3. Je eigen creatie aanpassen aan je nieuwe wensen. 4. CreŽren en niet reageren. 5. Beseffen dat alles waar je aandacht aan geeft, groeit. 6. Luisteren naar de uitspraken en overtuigingen van al je dierbaren, zowel familie als vrienden en beseffen dat zij exact vertellen wat jouw toekomst is. Als je dat niet bevalt, beperk de contacten met deze personen. 7. Ga met mensen om die geloven in zichzelf en in JOU. Ga met mensen om die je bekrachtigen in je dromen. We kunnen samen in een gesprek deze Master Principes op je leven toepassen.