Laat een consulent uw droom uitleggen bij Uw Spirituele Hulplijn

In de wereld van dromen is alles mogelijk waar we in het fysieke leven niet toe in staat zijn. In onze dromen is niets ondenkbaar.  Heb je jezelf als eens zo vrij als een vogel in de lucht voelen vliegen? Liep je wel eens op het water, of juist onder water?

Op het moment dat je slaapt, dus in een bepaalde fysieke en geestelijke rust vertoeft, worden er vanuit je onderbewustzijn boodschappen doorgegeven naar ons bewustzijn. Dat gebeurt via dromen. Deze boodschappen zijn vaak lastig voor ons te bevatten omdat veel op een symbolische wijze kenbaar gemaakt wordt. Toch kan het waardevol zijn om ze te (leren) begrijpen zodat je inzicht in de gedroomde situatie gaat verkrijgen. Waar raakt dat namelijk aan je realiteit?

Een pittige droom kan gaan over onderdrukte emoties die geblokkeerd zijn, innerlijke conflicten, moeilijke verlangens. Een droom kan je helpen om traumatische ervaringen te verwerken. Als je de verbindingen begrijpt met  bepaalde ontwikkelingen in je dagelijkse leven, krijg je dus een nachtelijk geschenk. Een nachtmerrie of angstdroom kan een nachtelijke schok opleveren. 

Er zijn verschillende soorten dromen. We noemen er een paar: Verwerkingsdromen , Waarschuwingsdromen, Belevenisdromen, Voorspellende Dromen en Dromen over vorige levens. Dan zijn er nog Lucide dromen, waarbij je zelf bewust bent dat je droomt en Uittredingsdromen, waarbij je ziet hoe je ziel uit je lichaam gaat, op reis.

Denk verder eens aan je Dagdromen. Ook zo kun je boodschappen krijgen die jou iets zinnig willen vertellen.

Consulenten
Top